Kutak za iznajmljivače

Poštovani iznajmljivači,

želja nam je izvijestiti vas o bitnijim zakonskim obvezama i novostima u 2017. godini kako biste u skladu s navedenim ispunili vlastite obveze na naše obostrano zadovoljstvo.

Objavom Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici, uveden je od 01.01.2016 g. novi sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj - eVisitor.

Sustav eVisitor služit će prijavljivanju i odjavljivanju turista i prikupljanju i obradi podataka o pružateljima usluga smještaja te njihovim smještajnim objektima, a iznimno je važan za obračun i kontrolu naplate boravišne pristojbe kao i za obradu i analizu podataka za statistička izvješća u realnom vremenu te će biti dostupan besplatno svim korisnicima putem Interneta kao web aplikacija bez potrebe za instaliranjem na računalo. Pristup tom sustavu imat će više od 60 tisuća registriranih pružatelja usluga smještaja, 300- tinjak turističkih zajednica te tijela državne uprave vezano za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti (Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Porezna uprava, Carinska uprava, Državni zavod za statistiku i dr.).

Prijava i odjava Vaših gostiju više nije moguća putem web stranice www.prijavaturista.com, kao ni prijava gostiju u turističkim uredima putem tiskanih prijavnica – Obrazac 1 i Obrazac 8a, već isključivo putem sustava eVisitor od 01. siječnja 2016. godine na linku: https://www.evisitor.hr/

Kako bismo Vas aktivirali u sustav eVisitor, ljubazno molimo dostaviti mailom ili osobno presliku Rješenja o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i presliku osobne iskaznice vlasnika objekta (osobe na koju glasi Rješenje).

Ukoliko prijavu gostiju vršite putem turističke agencije, turistička agencija moći će prijaviti Vaše turiste isključivo na način da joj Vi izdate pod-korisnički račun za pristup eVisitoru (korisničko ime te različitu lozinku i različitu TAN listu).

Za sva pitanja vezana za korištenje eVisitor sustava od 01. svibnja 2017. g. aktivirana je nova mail adresa evisitor@zadar.travel. Ukoliko biste imali kakvih nejasnoća budite slobodni kontaktirati nas direktno na spomenuti mail.

U DOPISU SLIJEDI NIZ BITNIH OBVEZA:
- Prijaviti i odjaviti gosta u roku od 24 sata,
- Popis turista nije potrebno voditi u knjizi gostiju već isti postoji u sustavu eVisitor u elektronskom obliku
- Po završetku godine (ili turističke sezone) Popis turista potrebno je pohraniti, odnosno sigurnosno kopirati na odgovarajući prenosivi medij i čuvati najmanje dvije godine
- Pri izdavanju računa za pružene usluge treba naznačiti ime i prezime i adresu iznajmljivača, datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime gosta, vrstu, količinu i cijenu usluge.
Račun treba biti u dva primjerka od kojih jedan ostaje gostu, a drugi zadržava iznajmljivač.
- Evidencija o izdanim računima vodi se na propisanom obrascu EP (evidencija o prometu) ili u knjizi evidencije prometa radi obračuna i uplate turističke članarine.
- Temeljem obračunate evidencije prometa tekuće godine, prema Zakonu o turističkoj članarini uplaćuje se turistička članarina prema razredu turističkog mjesta (izgled uplatnice i tablica po kojoj se obračunava nalazi se na zadnjoj stranici)
- U kategoriziranom objektu potrebno je imati rješenje o kategorizaciji i cjenik
- Cjenik mora sadržavati cijenu sobe/apartmana i iznos boravišne pristojbe. Ako se plaća paušalno boravišna pristojba, potrebno ju je uračunati u cijenu sobe/apartmana i to napomenuti u cjeniku.
- Na objektu ili neposrednoj blizini vidno istaknuti naziv usluge (ploča s oznakom vrste smještaja).
Ploča se može nabaviti u Karlovcu – KORDUN MARKETING d.o.o. i T.O. ROBI za izradu standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije smještajnog objekta.

T.O. ROBI
Adresa: Put Nina 129 a, 23000 Zadar, Hrvatska
Tel: 023 220 655
Fax: 023 220 654
E-mail: reklame.mikic@gmail.com

KORDUN MARKETING D.O.O.
Adresa: Matka Laginje 10, 47000 Karlovac, Hrvatska
Tel: 047 645 561
Fax: 047 645 559
E-mail: prodaja-lav@kordun.hr

BORAVIŠNA PRISTOJBA:
Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu

(1) Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet i smještajnu jedinicu u kampu koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe je umnožak broja kreveta, odnosno broja, koeficijenta razreda turističkog mjesta u kojem se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i visine boravišne pristojbe. Koeficijenti razreda turističkog mjesta utvrđuju se u visini 1,00 za razred A, u visini 0,85 za razred B, u visini 0,70 za razred C i u visini 0,50 za razred D i druga nerazvrstana mjesta (primjer izračuna: Zadar - A razred = 300 kn po postelji).

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u kunama
A - Zadar, Petrčane 1,00 300,00
B - Ist, Kožino, Molat, Mali Iž, Veli Iž 0,85 255,00
C - Olib, Brgulje, Zapuntel, Premuda 0,70 210,00
D - Rava, Crno i ostala nerazvrstana mjesta 0,50 150,00

(2) Osobe u domaćinstvu koje sukladno rješenju o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga osoba u domaćinstvu, iznajmljuju dvije sobe ili jedan apartman do najviše četiri postelje, u naseljima, općinama i gradovima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju prema podacima turističke zajednice manja od 40 dana, boravišnu pristojbu mogu naplatiti istodobno s naplatom pružene usluge noćenja ili mogu boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu. To se odnosi na mjesta Veli Iž, Brgulje, Molat, Ist, Rava, Premuda, Zapuntel i Olib.

- Visinu boravišne pristojbe prema razredima turističkih mjesta za iznajmljivače koji boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju za 2017. g. utvrđuje Vlada Republike Hrvatske i ona iznosi:

Razred turističkog mjesta
Za razdoblje 01.01.-31.12.
Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
A - Zadar, Petrčane 7,00
B - Ist, Kožino, Molat, Mali Iž, Veli Iž 6,00
C - Olib, Brgulje, Zapuntel, Premuda 5,00
D - Rava i ostala nerazvrstana mjesta 4,00

 

Rokovi uplate boravišne pristojbe turističkoj zajednici
Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuju u tri jednaka obroka, i to prvi obrok do 31. srpnja, drugi do 31. kolovoza, a treći do 30. rujna tekuće godine.

Uplatnice su dostupne u eVisitor sustavu pod rubrikom Financije – Uplatnica kao i na Početnoj stranici (link Uplatnica).
Odabiranjem objekta generira se uplatnica za odabrani objekt te se nudi mogućnost odabira vrste iznosa sa ukupnim zaduženjem ili u tri uplatnice. Sustav daje mogućnost preuzimanja dokumenta u obliku HUB predloška ili Slike uplatnice.

NADZOR
Inspekcijski nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom boravka turista obavlja Carinska uprava – Carinarnica Zadar (kontakt: 282-315). Želimo Vas izvijestiti kako će ove godine biti pojačani inspekcijski nadzor u svim mjestima te Vas ljubazno molimo prijaviti osobe, koje pružaju usluge noćenja, a nemaju rješenje o kategorizaciji objekta tj. bave se iznajmljivanjem na crno.

SAŽETAK
Prioritetne obveze su sljedeće:
- na ulazu u objekt istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (tabla se može naručiti u Kordun d.o.o. Karlovac i T.O.ROBI Zadar)
- cjenik vidno istaknuti u smještajnom objektu
- dostaviti kopiju rješenja u TZ (ukoliko ste mijenjali rješenje ili ste novi iznajmljivač)
- platiti boravišnu pristojbu u zakonskom roku
- izdavati račune gostima (ili čuvati potvrdu računa od agencije)
- voditi evidenciju prometa
- prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku (24 sata)
- po završetku sezone uplatiti članarinu (dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ i uplatiti turističku članarinu).

Primjer obračuna TURISTIČKE ČLANARINE:
Prema Zakonu o članarinama građani koji ostvaruju prihod od iznajmljivanja plaćaju članarinu na ukupno ostvaren prihod. Obračun turističke članarine obračunava se na način da se ukupno ostvaren prihod množi s koeficijentom razreda turističkog mjesta te se umjesto znaka jednakosti (=) upiše %

RAZRED A B C D
koeficijent 0,16150 0,14858 0,12920 0,11628

 

PLATITELJ IME I PREZIME IZNAJMLJIVAČA
PRIMATELJ: DRŽAVNI PRORAČUN
MODEL: HR67
BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR4210010051752027158
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: OIB iznajmljivača (11 znamenki)
OPIS PLAĆANJA: ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI GRADA ZADRA